Famille :
ScrophulariacéesGenre
Kickxia :Kickxia spuria

- Kickxia spuria (Fausse Velvote, Linaire bâtarde)

Kickxia spuria
Kickxia spuria
Kickxia spuria
Kickxia spuria

Linaire bâtarde

Kickxia spuria

Linaire bâtarde


Kickxia spuria

Linaire bâtarde

Kickxia spuria

Linaire bâtarde

Kickxia spuria

Linaire bâtarde

Kickxia spuria

Linaire bâtarde


Photos : Aytré, juillet 2011
Espèces du genre Kickxia
Kickxia spuria